Thư viện


Công nhân Hậu Giang biểu tình sang ngày thứ 3.

Hàng ngàn công nhân Công ty CP thủy sản Minh Phú Hậu Giang biểu tình đến ngày thứ 3, buộc lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang đối thoại các công nhân.

Đọc thêm