Thư viện


Côn đồ- HCM hành hung người bất đồng chính kiến.

Chị Lê Mỹ Hạnh- nhà bất đồng chính kiến bị côn đồ công vụ TP.HCM đánh đập và hành hung ngày 02/05/2017. Mỹ Hạnh nói với phóng viên Minh Đức – Hội anh em dân chủ về những kẻ hành…

Đọc thêm