Thư viện


Các tổ chức dân chủ và xã hội dân sự Miến Điện và Việt Nam cùng kêu gọi trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài

Bản lên tiếng chung của các tổ chức dân chủ và xã hội dân sự Miến Điện và Việt Nam cùng kêu gọi trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài

Trong khi đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu cuộc họp Đại Hội Đảng lần thứ 12 thì nhiều nhà đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam vẫn còn bị giam cầm. Trước việc này chúng tôi khẳng định rằng…

Đọc thêm

Aung San Suu Kyi và độc tài quân sự có thể cùng tồn tại ở Miến Điện?

VNTB - Aung San Suu Kyi và phía quân sự có thể cùng tồn tại ở Miến Điện?

Chế độ độc tài kiểm soát các quốc gia khác nhau như Nicaragua, Philippines, và Ba Lan đã thực hiện một sai lầm phổ biến: tin mình sẽ được ủng hộ,quá cái gọi là các cuộc bầu cử. Những người…

Đọc thêm

Tình hình Miến Điện và 10 đề nghị quan trọng với lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam

Người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi hò reo ăn mừng trước giờ công bố kết quả cuộc bầu cử lịch sử ở Myanmar.

Vừa qua cuộc bầu cử tự do, đa đảng ở Miến Điện đã mang lại chiến thắng cho Phe Đối Lập sau bao nhiêu năm tranh đấu vất vả, gian nan. Đây là một kỳ tích của dân tộc Miến…

Đọc thêm