Thư viện


Hội đồng Liên Tôn Việt Nam: Thư hiệp thông với dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Sài Gòn

Hội đồng Liên Tôn Việt Nam

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM THƯ HIỆP THÔNG VỚI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM, SÀI GÒN Kính gởi: – Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước – Các Cộng đồng Tôn giáo tại Việt Nam – Các…

Đọc thêm

Cập nhật: cưỡng chế Dòng Mến Thánh Giá – Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã hiện diện tại Việt Nam hơn 170 năm

Sáng ngày 22/10/2015, khoảng 100 giáo dân và các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tập trung trước khu vực 76A, đường Nhà Thờ, Thủ Đức để phản đối nhà cầm quyền CSVN ra tay tàn phá…

Đọc thêm