Thư viện


VN ‘sẽ chấm dứt nuôi gấu lấy mật’

Giới chức Việt Nam muốn chấm dứt tình trạng buôn bán mật gấu và nuôi gấu lấy mật trong vòng năm năm tới

Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Động vật Á châu hôm thứ Tư vừa ký Biên bản Ghi nhớ nhằm lên lộ trình cho việc chấm dứt việc nuôi gấu lấy mật và bảo tồn gấu trong…

Đọc thêm