Thư viện


Thế giới sẽ ra sao, nếu Tưởng Giới Thạch thắng Mao Trạch Đông?

So sánh Tưởng Giới Thạch – tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc và Mao Trạch Đông – người thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, trên phương diện nhân phẩm, có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong đó, những…

Đọc thêm

Tội ác của Mao: Nhìn lại chính sách Đại Nhảy Vọt của Trung Quốc

Ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tài liệu lưu trữ không phải là của nhân dân mà là của Đảng Cộng sản. Tài liệu lưu trừ thường nằm trong một tòa nhà đặc biệt trong khu văn phòng…

Đọc thêm