Thư viện


Nam sinh viên một mình đánh bại hội đồng đại học

Lý Quang Sơn

Có nhiều bạn sinh viên sau khi đi biểu tình thì bị nhà trường kỷ luật, dọa đuổi học, rồi bắt viết kiểm điểm các kiểu… Nhưng mà đừng sợ các em ạ.

Đọc thêm

Bị an ninh vây đánh sau cuộc thảo luận về Nhân quyền

Hình ảnh buổi Thảo luận về Nhân quyền tại Nam Đàn, Nghệ An hôm 6/12/2015.

Trong chiến dịch Tuần lễ Nhân Quyền cho Việt Nam, vào sáng ngày 6/12/2015, sau cuộc Thảo luận về Nhân quyền ở huyện Nam Đàn, Nghệ An, Luật sư Nguyễn Văn Đài cùng 3 bạn trẻ là Lý Quang Sơn,…

Đọc thêm