Thư viện


Nữ anh thư 25 tuổi yêu cầu nhà nước công khai thu chi ngân sách.

Nữ anh thư Lưu Thị Quyên

Giữa cái chốn cạnh tranh quyền lực gió tanh mưa máu, giữa cái “bức tường lửa”đầy hắc ám, đột nhiên xuất hiện một nhà lãnh đạo 23 tuổi với cái máy vi tính đã dẫn đầu 12.600 người đầy nhiệt…

Đọc thêm