Thư viện


Lương dân Hà Nội biểu tình ủng hộ giáo dân miền Trung.

Ngày hôm nay, tại Hà Nội, một nhóm lương dân đã biểu tình để ủng hộ giáo dân miền Trung, cụ thể là linh mục Nguyễn Đình Thục, và phản đối thái độ hung hãn của chính quyền địa phương…

Đọc thêm