Thư viện


Nông dân Hà Tĩnh mất trắng mùa do giống lúa cung cấp bởi doanh nghiệp nhà nước!

Ánh mắt chú trâu buồn bã nhìn ruộng lúa mất trắng. Ảnh: Trần Quyết Thắng.

Kiều Phong (VNTB) Nông dân Hà Tĩnh năm nay bỗng dưng gặp liên tiếp nhiều tai nạn. Những cánh đồng trồng lúa Thiên Ưu 8 không có hạt, người nông dân trồng lúa lâm vào cảnh trắng tay. Sự sống…

Đọc thêm