Thư viện


Bác sỹ Đinh Đức Long: “Phát hiện mới về bả chó!”

Trong đám giỗ anh rể tôi trưa nay, tình cờ một người bà con cùng dự, anh là biên tập viên kỳ cựu của nhiều tờ báo lớn “lề phải”, đã khai trí cho tôi biết thêm về ông Hồ…

Đọc thêm