Thư viện


Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý nói về việc thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt

Nhà báo Nguyễn Thiện Nhân đưa ra clip Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý nói về việc thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt:

Đọc thêm

Lm.Nguyễn Văn Lý thông báo địa điểm tổng biểu bình ngày 05 tháng 03 năm 2017

Linh mục Nguyễn Văn Lý xác nhận địa điểm tổng biểu tình 05 tháng 03

Trong những ngày qua, Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý- đại diện cho tổ chức Quốc Dân Việt- đã kêu gọi toàn thể người dân Việt Nam khắp ba miền xuống đường biểu tình trong ngày 05/03/2017 sắp tới.

Đọc thêm

Linh mục Nguyễn Văn Lý xác nhận tổng biểu tình ngày 05 tháng 03 năm 2017

“Thời gian quá gấp bách rồi. Và không còn thời giờ do dự hơn nữa. Những ai còn mang danh là người Việt, đồng bào Việt và quốc dân Việt, hãy tham gia vào.” Video linh mục Nguyễn Văn Lý…

Đọc thêm