Thư viện


Nhà hoạt động Hoàng Bình bị bắt và đánh đập

Sáng 15/05/2017 – Công an Nghệ An dùng CSGT dừng xe kiểm tra xe chở Linh mục Nguyễn Đình Thục, trên xe có chở cả nhà hoạt động Hoàng Bình. Sau đó 2 người trong 5 người mặc thường phục…

Đọc thêm