Thư viện


Đức hồng y Rainer Maria Woelki ủng hộ các tù nhân lương tâm Việt Nam

Đức Hồng Y Woelki hiện là Tổng Giám Mục địa phận Cologne. Giáo Hội Công Giáo Đức vẫn thường xuyên đồng hành và lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ…

Đọc thêm

Tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà

TUYÊN BỐ CHUNG KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN VĂN ĐÀI VÀ LÊ THU HÀ Ngày 7 tháng 1 năm 2016 Ngày 16 tháng 12 năm 2015, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, ông Nguyễn Văn Đài, 46…

Đọc thêm

Joint statement calling for the release of Nguyen Van Dai and Le Thu Ha

JOINT STATEMENT CALLING FOR THE RELEASE OF NGUYEN VAN DAI AND LE THU HA January 6, 2016 On 16 December 2015, prominent human rights lawyer, Mr. Nguyen Van Dai, 46, and his colleague, Ms. Le Thu Ha, 33, were arrested…

Đọc thêm