Thư viện


Bí thư Khánh Hòa Lê Thanh Quang trả lời dân một cách hách dịch.

Paul Lê Sơn, một người dân, gọi điện chất vấn bí thư thành phố Nha Trang Lê Thanh Quang. Ông quan này lại trả lời hết sức thô lỗ.

Đọc thêm