Thư viện


Chủ tịch quốc hội Việt Nam công khai phản đối đường lối cách mạng.

Mọi người phẫn nộ và công kích bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì nội dung phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/7/2016. Riêng luật sư Lê Công Định chia sẻ sự thích câu dưới đây…

Đọc thêm