Thư viện


Hiếm có nước nào quân đội làm kinh tế

Quân đội Việt Nam tham gia làm kinh tế, kinh doanh và thương mại trong khá nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á, cho tới Hoa Kỳ, không ở nước nào mà quân đội ‘tham gia làm kinh tế’ như ở Việt Nam, theo các khách mời nói với BBC.

Đọc thêm