Thư viện


Công An cũng là nạn nhân

Anh Lã Việt Dũng, nạn nhân mới nhất của lực lượng chỉ biết còn đảng còn mình

Có bao giờ bạn nghe tiếng gào, tiếng chửi rủa tục tằn trong đêm của một người xa lạ mà tự dưng thấy mình ứa nước mắt không? Xin đến với đồng bào tôi, bạn sẽ được trải nghiệm.

Đọc thêm

Công an ném đá vỡ đầu nhà hoạt động Lã Việt Dũng

Đầu Lã Việt Dũng máu tuôn lai láng. Băng bó xong mà máu vẫn chảy thấm ra nhiểu xuống tong tỏng, áo ướt máu đầm đìa.

Đọc thêm