Thư viện


Chính quyền Lâm Hà-Lâm Đồng đang kích động hận thù tôn giáo

(Hình 2 vị có bổn phận trả lời công khai và chịu trách nhiệm về vụ việc này).

Có dấu hiệu công an và các cơ quan chức năng Lâm Đồng tại Lâm Hà đang kích động hận thù tôn giáo. Họ đẩy anh chị em sắc tộc thiểu số ở vùng này theo đạo Tin Lành ra…

Đọc thêm