Thư viện


Không quan tâm chính trị (3)

Thêm một bài thơ gây sốt cộng đồng mạng của nhà thơ Thái Bá Tân.

Đọc thêm

Không quan tâm Chính trị – (2)

Môi trường chết thì anh cũng không còn.

Đọc thêm

Không quan tâm chính trị (1)

Nhà thơ lỗi lạc Thái Bá Tân có những câu thơ chí lý về người Việt và mối quan tâm chính trị

Đọc thêm