Thư viện


Nhà nước cộng sản không cho dân khám bệnh

Từ lúc cá chết, chính quyền chẳng những không thăm khám chữa trị cho người dân tại Vũng Áng, mà còn không cho các tổ chức y tế tiếp cận người dân!

Đọc thêm