Thư viện


Cảnh sát giao thông được xử phạt không cần lập biên bản

Cảnh sát giao thông được xử phạt không cần lập biên bản - Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/02/2016 và thay thế Thông tư 65/2012/TT-BCA, trong một số trường hợp nhất định Cảnh sát giao thông được quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh…

Đọc thêm