Thư viện


Công bố hiệp nhất Tập hợp quốc dân Việt và một phần khối 8406

Từ Huế, linh mục Nguyễn Văn Lý công bố cho hay rằng Tập hợp quốc dân Việt và một phần khối 8406 đã hợp nhất.

Đọc thêm

Tuần hành yêu cầu trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài

Sáng nay tại Hà Nội đông đảo thân hữu và dân chúng đã có buổi cafe kỷ niệm 10 năm khối 8406 thành lập, tuần hành yêu cầu trả tự do cho LS Nguyễn Văn Đài.

Đọc thêm

Tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam (tuyên ngôn 8406)

Tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam (tuyên ngôn 8406)

Kính thưa:   Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước Phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại quốc nội lẫn hải ngoại Các Chính phủ Dân chủ năm châu, các Cơ quan Nhân…

Đọc thêm