Thư viện


Chuẩn bị mua lô tàu Trung Quốc cho đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Chuẩn bị mua lô tàu Trung Quốc cho đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Mô hình đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa có tờ trình gửi Bộ GTVT lựa chọn phương án thiết kế ngoại thất, nội thất của đoàn tàu thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Đọc thêm