Thư viện


So sánh ISIS và Việt Cộng.

Cả hai Việt Cộng và ISIS điều chọn con đường khủng bố để gieo rắt sợ hãi kinh hoàng lên thường dân – thế nhưng dường như Việt Cộng về “thành tích” khủng bố cũng như về chiến thuật và…

Đọc thêm