Thư viện


Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng của Việt Nam

Tổng thanh tra Chính phủ (trái) tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập

VOV – Thủ tướng Ai Cập Mahlab bày tỏ mong muốn chia sẻ và học hỏi các kinh nghiệm quý giá của Việt Nam trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.

Đọc thêm