Thư viện


Ai “rò rỉ” tài sản ông Huỳnh Đức Thơ?

Trong cuộc họp báo định kỳ của thành phố Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, ông Trần Đình Quỳnh, chánh văn phòng Thành phố đã phát biểu hai điều:

Đọc thêm