Thư viện


Giải ảo huyền thoại Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi trên đồi A1 ở Điện Biên Phủ (ảnh chụp tháng 5, 1984).

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa giúp bạn xem truyền hình Người Việt Online giải ảo về huyền thoại về hai nhân vật được tô vẽ quá mức ở Việt Nam.

Đọc thêm