Thư viện


Côn đồ chuẩn bị hành hung dân- quân đội quyết bảo vệ dân trước UBND huyện Lộc Hà.

Tiếp sự việc tại UBND huyện lộc hà. Côn đồ chức năng- côn đồ công vụ cùng công an- cảnh sát chuẩn bị trà trộn vào đoàn người để kiếm cớ cho công an vào hành hung. Quân đội đang…

Đọc thêm

Ngư dân đã vào UBND huyện Lộc Hà hỏi tội Formosa

Ngư dân miền Trung đã xông vào UBND huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh để đòi quyền lợi của mình đã bị thảm họa Formosa lấy mất. Tình hình hiện đang rất căng thẳng.

Đọc thêm