Thư viện


Các tổ chức xã hội dân sự họp mặt tại Nghệ An

Các tổ chức Xã hội dân sự họp mặt tại Nghệ An

Vào ngày 02.06.2016, các tổ chức xã hội dân sự đã có cuộc gặp gỡ tại Nghệ An, để thảo luận về thực trạng và tiến trình phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam.

Đọc thêm