Thư viện


Họp chi bộ cựu chiến binh

Bác sỹ Đinh Đức Long

Lâu lắm rồi, 15h chiều nay, ngày 4 tháng 9 năm 2016, tôi được mời họp Cựu chiến binh, có lẽ một phần do sắp hết năm, cần thu cho đủ hội phí nên họ mời?

Đọc thêm