Thư viện


Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất trường học xây chợ

Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất trường học xây chợ

### Học sinh bãi khóa, tiểu thương bãi thị ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) để phản đối dự án lấy đất trường học làm trung tâm thương mại đã diễn ra 2 năm nay.

Đọc thêm