Thư viện


TQ: Ông Lưu Hiểu Ba được hỏa táng trong tang lễ riêng tư

Nhà hoạt động hàng đầu của Trung Quốc và khôi nguyên Giải Nobel Hoà bình Lưu Hiểu Ba đã được hỏa táng trong một tang lễ riêng tư.

Đọc thêm