Thư viện


Nhận định về Hồ Tập Chương trong tác phẩm “sinh bình khảo”

Giáo sư Hồ Tuấn Hùng là tác giả của cuốn“Sinh bình Khảo“ (“Khảo cứu về Cuộc đời Hồ Chí Minh”) được xuất bản vào năm 2008, vốn đã tốt nghiệp khoa Lịch sử của Trường Đại Học Quốc Lập Đài…

Đọc thêm