Thư viện


Shostakovich: Câu chuyện về sự hèn nhát

Dmitri Dmitriyevich Shostakovich (1906-1975

Xin coi bản dịch này như nén tâm nhang thắp trước hương hồn những người như Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Phùng Quán… những người đã bị chế độ toàn trị bất lương đầy đọa, làm méo…

Đọc thêm