Thư viện


Những công việc chưa hoàn thành của Helmut Kohl

Cựu thủ tướng Đức, Helmut Kohl, qua đời ở tuổi 87, ngày 16 tháng 6, là người đã kết liễu lịch sử Đức. Nhưng, do chủ nghĩa lý tưởng của mình mà ông cũng là người đã đặt nền móng cho sự đối đầu hiện nay giữa nước Nga và phương Tây.

Ông thủ tướng Đức vừa qua đời đã giúp định hình thế giới mà sau đó đã làm ông bối rối và hóa ra không phải là cái thế giới mà ông từng mơ ước.

Đọc thêm