Thư viện


Công an Vĩnh Long biết cách giết người nhưng không biết cách xóa dấu vết.

###Công an Vĩnh Long công bố camera trong phòng điều tra cho gia đình anh Tấn xem. Tui có thắc mắc vầy:

Đọc thêm