Thư viện


Công an thành Hồ đánh Nguyễn Viết Dũng

Sáng nay, trên đường đi mua giày búp bê qua chùa Liên Trì, ở đoạn Phạm Viết Chánh giao với Cống Quỳnh, Dũng bị giàn cảnh quẹt xe.

Đọc thêm