Thư viện


Giáo xứ Đông Yên tiến như vũ bão vào hành dinh Formosa.

“Mẹ ơi! Xin đoái thương nước Việt Nam! Của chúng con”– Một đồng bào hiệp thông cùng đoàn người của các xứ đạo miền Trung đang tiến về Formosa.

Đọc thêm

Dân làng Đông Yên sống trong sự đe dọa

Như cộng đồng đã biết, giáo xứ Đông Yên nằm lọt trong cảnh Vũng Áng và là cửa ngọ ra biển của Vũng Ánh. Từ ngày Formosa xả chất độc ra biển thì dân đây càng khổ hơn nhiều. Người…

Đọc thêm