Thư viện


Giáo xứ Cồn Sẻ xuống đường đòi công lý cho bà con.

Bà con Cồn Sẻ- ngày 16/06/2017

Bà con giáo xứ cồn sẻ,xuống đường biểu tình,vào UBNDX Quảng lộc ,đòi công lý, đòi công lao động,Fomosa không chịu đền bù cho bà con, tin từ Mai Văn Tám- Hội viên Hội anh em dân chủ khu vực…

Đọc thêm

Clip giáo xứ Cồn Sẻ -Quảng Bình cầu nguyện cho công lý và hòa bình 21/09

Hội anh em dân chủ.

Đọc thêm