Thư viện


Giáo sư giả Vũ Khiêu

Giáo sư rởm Vũ Khiêu

Nhà thơ Thái Bá Tân có một bài thơ hay phân tích về vấn nạn giáo sư giả, cụ thể là Vũ Khiêu.

Đọc thêm

Có thể bạn chưa biết: Việt Nam Cộng Hòa không có “ngày nhà giáo”

Thống kê số lượng học sinh - sinh viên dưới thời Việt Nam Cộng Hòa từ 1954 đến 1969

Thế nhưng, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, đầy binh lửa, đầy máu và nước mắt, Việt Nam Cộng Hòa đã nuôi dưỡng và nảy sinh bao nhiêu là con người tài ba.

Đọc thêm