Thư viện


Giáo dân Vinh biểu dương sức mạnh oai phong triệt hạ phường tự đắc

Sáng 15.8.2016, vào lúc 6 giờ 45 có khoảng 30.000 người tham dự thánh lễ “Đức Mẹ Hồn và Xác Lên Trời”, quan thầy của giáo Phận Vinh tại trung tâm Xã Đoài, đồng thời tuần hành với những biểu…

Đọc thêm