Thư viện


Giảng viên Đại học Bách Khoa nghĩ gì về Pháp Luân Công

Tiến sĩ: Ban Hà Bằng – Viên Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông. Để tự tìm hiểu bạn có thể tải sách Chuyển Pháp Luân tại: http://www.phapluan.org/books.html Clip được cắt ra từ Video gốc của thời báo Đại Kỷ…

Đọc thêm