Thư viện


Lãnh đạo giang hồ Sài Gòn kêu gọi toàn bộ thế giới ngầm xả nghĩa cứu dân Đồng Tâm.

Anh Lộc- lãnh đạo thế giới ngầm Sài Gòn.

Lãnh đạo giang hồ Sài Gòn, anh Lộc, kêu gọi toàn bộ thế giới ngầm hãy xông pha xả nghĩa cứu dân Việt Nam . Thế giới ngầm ở Hà Nội xác nhận với anh rằng công an đã giả…

Đọc thêm