Thư viện


Thầy giả vờ dạy, trò giả vờ học: thời giảng đường không còn lý tưởng.

Người ta thường nói: “Tư tưởng không thông, vác bình không cũng nặng”. Khi giảng đường đại học đã không còn lý tưởng, cả người đi dạy và người đi học đều hết sức miễn cưỡng.

Đọc thêm

Xâm hại tình dục nơi học đường

Nữ sinh Cao Bằng giờ tan trường. RFA photo

Tỉ lệ thuận với nạn khô hạn, nạn tham nhũng, nạn công an giao thông xâm vòi vĩnh người đi đường, nạn sa tặc, nạn phá rừng, nạn tận khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản quốc gia, nạn…

Đọc thêm