Thư viện


Trung Quốc điều giàn khoan HD 981 tới vị trí mới trên Biển Đông

Trung Quốc sẽ điều giàn khoan Hải Dương 981 đến một vị trí mới trên biển Đông, thực hiện việc khoan thăm dò ở giếng Lăng Thuỷ 24-1-1. Thông tin được đưa ra trên trang mạng bởi Cục Hải sự…

Đọc thêm

Tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân Lộc

Tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung đang bị ngược đãi trong trại tù Xuân Lộc

Thời gian Phạm Minh Vũ còn buộc phải chấp hành bản án là gần 6 tháng nữa, với sức ép của cán bộ trại giam và các tù nhân thường phạm, Vũ sẽ rất nguy hiểm vì Vũ đang bị bệnh gan lại phải sống trong môi trường khắc nghiệt như vậy rất dễ dẫn tới suy sụp về sức khỏe.

Đọc thêm