Thư viện


Tướng công an làm chủ tịch thủ đô Việt Nam

Nguyễn Đức Chung

Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm qua, 4/12, đã được bầu làm người đứng đầu thủ đô của Việt Nam với hơn 94% số phiếu ủng hộ.

Đọc thêm