Thư viện


Nguyễn Viết Dũng từ chối giải thưởng của Phóng viên không biên giới.

Trên trang cá nhân, nhà yêu nước Nguyễn Viết Dũng- tức Dũng Phi Hổ thông báo nhận giải và thông báo từ chối giải thưởng:

Đọc thêm