Thư viện


Tuyên bố của hội Anh Em Dân Chủ về thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh

Logo Hội Anh Em Dân Chủ

Như chúng ta đã biết, thời gian qua tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra ở vùng ven biển việc này bắt nguồn từ Hệ thống xả thải ra biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa…

Đọc thêm