Thư viện


Không có báo chí và anh Minh, tôi đã đi tù vì Tân Hiệp Phát!

Bà Tiên xuất hiện tại tòa. Ảnh: Quốc Ấn

Khi hội đồng xét xử đang vào phòng nghị án thì người phụ nữ ấy đến trước mặt bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát hỏi lớn: “Tại sao không xin lỗi tôi?”.

Đọc thêm